Phone number :+982188615617

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran

email : Info@Padyab.com

پمپ‌های انتقال چند فازی

Multiphase Twin Screw Pumpپمپ‌های چندفازی Twin Screw که با نام پمپ‌های پیچشی دوگانه نیز شناخته می‌شوند، از جمله پمپ‌های مهم در صنعت نفت و گاز به شمار می‌روند که توسط شرکت Oil Dynamics طراحی و ساخته می‌شوند. این پمپ‌ها از نوع جابجایی مثبت چرخشی بوده و در رده استاندارد API 676 قرار دارند که برای انتقال سیالات چند فازی و ویسکوز با دبی و حجم بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از ویژگی‌های مهم این پمپ‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·         توانایی انتقال سیال چند فازی

·         توانایی انتقال سیال ویسکوز

·         تنظیم دبی سیال با تغییر سرعت چرخش

·         حداقل میزان ضربه و آلودگی صوتی

·         دارای عملکرد Self-priming

·         امکان عملکرد به‌ صورت Dry running

·         NPSH موردنیاز پایین

Contact us

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran 19917-16952

Quick list

All WordPress template rights belong to this website. ©

free consultation