Phone number :+982188615617

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran

email : Info@Padyab.com

پمپ‌های درون‌چاهی (pcp)

(PCP) Progressive Cavity Pumpsپمپ‌های درون‌چاهی Progressive Cavity Pumps (PCP) به‌عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد فرازآوری مصنوعی شناخته می‌شود که با توجه به قیمت مناسب و توانایی پمپاژ نفت سنگین و همراه با ماسه، مواد جامد، آسفالتین و درصد گاز بالا می‌تواند روش بسیار قابل‌ اعتماد و مقرون ‌به ‌صرفه‌ای برای فرازآوری مصنوعی به خصوص در چاه‌های با میزان دبی تولید پایین باشد. این روش در ابتدا برای تولید از چاه‌های دارای نفت سنگین و ماسه استفاده می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی محدوده کارکرد آن به نفت‌های سبک‌تر هم توسعه یافته است.

در این روش فرازآوری مصنوعی، یک میله مارپیچ (Rotor) درون یک محفظه مارپیچ لاستیکی (Stator) قرار گرفته و به موتور الکتریکی سرچاهی متصل می‌شود. با روشن شدن موتور، Rotor درون Stator به دوران درآمده و با ایجاد خلأ نسبی در محفظه‌های بسته مابین Rotor و Stator و انتقال انرژی جنبشی به سیال، با افزایش فشار سیال باعث تولید سیال از چاه می‌گردد.

برخی از ویژگی‌های استفاده از پمپ‌های Progressive Cavity جهت فرازآوری مصنوعی عبارت‌اند از:

·         بهترین روش فرازآوری مصنوعی برای نفت‌های سنگین و ویسکوز

·         بیشترین بازده انرژی نسبت به روش‌های دیگر فرازآوری مصنوعی

·         سازگاری بسیار بالا با ماسه، جامدات، آسفالتین و گاز همراه

·         مناسب برای چاه‌های با عمق و دبی پایین

·         مناسب برای چاه‌های مربوط به مخازن بالغ و تخلیه‌شده

Contact us

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran 19917-16952

Quick list

All WordPress template rights belong to this website. ©

free consultation