شماره تماس : 88615617-021

آدرس: تهران، محله آرارات، خیابان ملاصدرا، کوچه سلمان، پلاک 1، طبقه چهارم

ایمیل : Info@Padyab.com

MIKE HYDRO BASIN

توضیحات محصول مدلسازی یکپارچه منابع آب جهت مدیریت حوزه‌های آب رودخانه‌ها، این نرم‌افزار برای تقسیمات آب بین حوزه‌ه‌ای استفاده وسیعی دارد. مدیریت یکپارچه منابع آب ارزیابی و بهبود عملکرد طرح آبیاری ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر در دسترسی و کیفیت منابع آب


MIKE HYDRO RIVER

توضیحات محصول مدلسازی هیدرولیکی رودخانه‌ها، کیفیت آب و سیل که شامل پیش‌بینی رواناب در حوزه آبریز می‌شود. آنالیز شکست سدها ارزیابی محیط زیست و کیفیت آب در رودخانه ها و تالاب ها پیش بینی کیفیت آب نفوذ شوری در رودخانه ها


MIKE FLOOD

توضیحات محصول مدلسازی ترکیبی و جداگانه یک بعدی – دو بعدی جریان در رودخانه‌ها و سیلاب‌دشت‌ها پیش بینی سیلاب مدیریت سیلاب ارزیابی تغییرات اقلیم مدل سازی یکپارچه سیلاب ساحلی، رودخانه و شهری


MIKE SHE

توضیحات محصول مدلسازی یکپارچه آب سطحی، آب زیرزمینی و تبخیر هیدرولوژی یکپارپه حوضه آبریز بررسی اثرات کاربری اراضی و تغییر اقلیم اثرات بر آب های زیرزمینی و آب های سطحی مدیریت یکپارچه آب معادن مدیریت آبیاری و خشکسالی


FEFLOW

توضیحات محصول مدلسازی دو یا سه بعدی جریان سیال، آلودگی و فرایندهای انتقال دما مدیریت آب های زیرزمینی سناریو های کاربری اراضی و تغییرات اقلیم مدیریت آب های زیرزمینی در ساخت و ساز و تونل زنی


MIKE FLOOD

توضیحات محصول مدلسازی ترکیبی و جداگانه یک بعدی – دو بعدی جریان در رودخانه‌ها و سیلاب‌دشت‌ها پیش بینی سیلاب مدیریت سیلاب ارزیابی تغییرات اقلیم مدل سازی یکپارچه سیلاب شهری، رودخانه و سیلاب ساحلی


MIKE 3

توضیحات محصول مدلسازی سه بعدی جریان همراه با فرایند رسوبات و کیفیت آب مطالعات گردش ساحلی و اقیانوس شناسی از جمله پویایی رسوبات بهینه سازی خروجی ساحلی، حرارتی و فاضلاب پروژه های احیای مناطق ساحلی و دریایی


MIKE 21

توضیحات محصول مدلسازی دو بعدی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در سواحل و اقیانوس‌ها طراحی و ارزیابی داده های سازه های ساحلی بهینه سازی اقدامات حفاظت ساحلی مدل سازی جریان های درون مرزی و برون مرزی سیستم هشدار سیل های ساحلی و امواج طوفان پیش بینی آب برای عملیات دریایی


MIKE FLOOD

توضیحات محصول مدلسازی ترکیبی و جداگانه یک بعدی – دو بعدی جریان در رودخانه‌ها و سیلاب‌دشت‌ها پیش بینی سیلاب ارزیابی تغییرات اقلیم مدل سازی یکپارچه سیلاب شهری، رودخانه و ساحلی


MIKE WEST

توضیحات محصول مدلسازی دینامیک تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، این نرم‌افزار برای مطالعه فرایندهای فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تدوین شده‌است. ارتقاء عملیات تصفیه خانه فاضلاب امکان اضافه کردن فعال کننده ها و سنسور ها (مانند محرک های سرعت متغییر) امکان کنترل اجرا


ارتباط با ما

آدرس: تهران، محله آرارات، خیابان ملاصدرا، کوچه سلمان، پلاک 1، طبقه چهارم

فهرست سریع

مشاوره رایگان