همگامی شرکت Valeport با آخرین استاندارد های کیفیت جهانی

/
کمپانی Valeport با پشت سر گذاشتن بازرسی های مورد نیاز استانداردI…

تکنولوژی های اسکن نگهبان منابع آب سطحی شهر کلمبوس، اوهایو

/
افزایش سطح مواد مغذی به ویژه NO3-N در منابع آب شرب میتواند برا…

s::can با معرفی سنسور جدید جای پای خود را در صنایع تحکیم ساخته است

/
عضو جدید خانواده سنسور های اسکن با پوسته خارجی بسیار مقاوم و ب…

جایزه نوآوری صنعت آب دراگون به NIVUS تعلق گرفت

/
کمپانی  NIVUS با سنسور  Cross Correlation ویژه لوله های پر و نیمه…

سنسور های اندازه گیری راداری جریان منطبق با استاندارد Ex-Zone1

/
سنسور جریان OFR شرکت NIVUS برای استفاده در شرایط Ex1 توسط TÜV No…

سیستم جدید اندازه گیری جریان NIVUS

/
کمپانیNivus   آلمان سیستم جدید NivuFlow 7550 را برای  اندازه …

دریافت تاییدیه Ex سنسور OFR Radar کمپانی Nivus آلمان

/
سنسور OFR Radar  کمپانی NIVUS  تأییدیه  Ex را دریافت کرده اس…