Phone number :+982188615617

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran

email : Info@Padyab.com

سیستم‌های فرازآوری مصنوعی

Artificial Lift Systems (ALS)با توجه به اهمیت منابع هیدروکربنی و نقشی که در درآمد‌های ارزی کشور دارند، توجه به مواردی که در نگهداشت و افزایش تولید از مخازن اثرگذار هستند، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. از آن‌جایی‌که بیشتر مخازن نفتی ایران وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند و همچنین برخی از مخازن نفتی جدید و مشترک کشور دچار افت فشار شدیدی گردیده‌اند، توانایی تولید نفت در بسیاری از میادین نفتی کاهش یافته است. لذا مقدار بسیار زیادی از نفت موجود در مخازن نیازمند فن‌آوری‌های بسیار پیچیده در زمینه‌های عملیاتی و مطالعاتی از جمله استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت، روش‌های فرازآوری مصنوعی، حفاری مجدد و غیره خواهد بود. از این ‌رو ضروری است که به مخازن نفت به‌ عنوان ثروت ملی برای همه نسل‌های آینده کشور، توجه ویژه‌ای صورت پذیرد. روش‌های فرازآوری مصنوعی در مقایسه با سایر روش‌ها با توجه به هزینه‌های بسیار پایین‌تر، در دسترس بودن و زمان اجرای کوتاه، می‌توانند در حفظ سطح تولید و همچنین افزایش تولید از مخازن نفتی بسیار تأثیرگذار باشند.

شرکت دانش‌بنیان پادیاب‌تجهیز در حال حاضر پیمانکار غالب پروژه‌های پمپ‌های درون‌چاهی Electrical Submersible Pumps (ESP) شرکت‌‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران با بیش از 20 سال سابقه ممتاز و با در اختیار داشتن بیش از 50 کارشناس و متخصص داخلی و خارجی می‌باشد که پس از نصب حدود 400 پمپ درون‌چاهی در میادین نفتی خشکی و دریایی کشور با همکاری شرکت Oil Dynamics آلمان، سازنده معتبر پمپ‌های درون‌چاهی ESP در اروپا، به عنوان بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های فرازآوری مصنوعی در کشور شناخته می‌شود.

Contact us

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran 19917-16952

Quick list

All WordPress template rights belong to this website. ©

free consultation