شرکت پادياب تجهيز در سال 1376 با هدف انتقال، توسعه و کاربرد دانش و تکنولوژي پيشرفته وفنآوری اطلاعاتی در زمينه خدمات آب و مطالعات زيست محيطي، اکتشاف نفت و گاز و معدن تاسیس گردیده است.

 این شرکت با هدف معرفی و انتقال دانش و فناوری پیشرفته جهان در پروژه های مرتبط با مطالعات و سیستم های اندازه گیری آب و محیط زیست، هواشناسی، هیدرولوژی، اقیانوس شناسی، مهندسی رودخانه، آب و فاضلاب و هیدرولوژی با همکاری شرکت های مطرح دنیا فعالیت دارد.

 همچنین در دیگر شاخه های تخصصی این شرکت با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمی و فني جهان در امر جمع آوري، پردازش، تحليل و تفسير داده­هاي ژئوفيزيکی و زمين شناسی، درارائه خدمات مشاوره و آموزش درزمينه­های مدلسازی سيستم­های نفتی  و  زمين شناسی  نفت وگاز، تعبير و تفسير داده های لرزه نگاري، مهندسي  مخازن،  معدن،  ارائه  و  تفسير  تصاوير  ماهواره ­ای، سيستمهای اطلاعات جغرافيائی و ارائه سخت افزار، نرم افزار، تجهيزات و ابزار مربوطه فعالیت دارد.

 شرکت پادياب تجهيز عضوي از يک گروه شناخته شده از شرکت هاي فعال در زمينه هاي آب و فاضلاب، فناوری اطلاعات(IT)، ارتباطات و شبکه، اندازه گيري و کنترل فرآيند در ايران مي باشد.

فعالیت های این شرکت در ارائه راهکارهای تخصصی در بخش های زیر می باشد.

آب و محیط زیست

نفت و گاز

معدن و ژئوفیزیک

فناوری اطلاعات، سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی