شرکت کانادايی  GEM

کمپانی کانادایی­GEM، از سال 1980 به‌عنوان پیشرو در عرضه تکنولوژی سیستم­های ژئوفیزیک مغناطیسی بوده و تولیدکننده سری کامل مگنتومتر، گرادیان‌سنج و VLF می‌باشد. در حال حاضر تجهیزات این کمپانی به‌عنوان دستگاه‌های استاندارد برداشت‌های مگنتومتری در ایران شناخته می‌شود.