• منابع و مخازن آب شرب
  • برج های خنک کننده
  • استخر ها و تالاب ها
  • کانال های آبیاری و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  • دریاچه ها و استخر پرورش ماهی