شرکت پادیاب تجهیز به عنوان نماینده انحصاری کمپانی های nivus آلمان و sofrel   فرانسه پیشرو در زمینه طراحی و ساخت سنسور های سطح سنج و فشار سنج جهت سنجش میزان سطح جریان و فشار سیال تجهیزات زیر  را ارائه می نماید.