در این روش سنسور با اندازه گیری سرعت لحظه ای جریان در ۱۶ لایه امکان اندازه گیری سرعت را با دقت بیش از ۹۹% فراهم می نماید. از مهم ترین ویژگی های این روش اندازه گیری می توان به عدم نیاز به کالیبراسیون و ارائه پروفیل سرعت در عمق اشاره کرد. سایر ویژگی های این سیستم به شرح زیر می باشد:

  • اندازه گیری پروفیل سرعت جریان و محاسبه سرعت متوسط با دقت بسیار بالا
  • اندازه گیری دبی جریان در کانالها، لوله های پر و نیمه پر فاضلاب
  • محاسبه توامان سرعت و سطح جریان صرفا با یک سنسور
  • اندازه گیری دبی جریان بدون نیاز به کالیبراسیون اولیه و کالیبراسیون دوره ای
  • تشخیص جریان برگشتی
  • تشخیص رسوب گذاری در کانال

تجهیزات کمپانیNIVUS  آلمان با بهره گیری از روش   Cross Correlation

  • دبی سنج های ثابت
  • اندازه گیری دبی در لوله های نیمه پر و کانال
  • اندازه گیری دبی در لوله های تحت فشار فاضلاب
  • دبی سنج های پرتابل