شرکت پادیاب تجهیز در زمینه طراحی، مشاوره و ارائه تجهیزات پیشرفته حذف جلبک با استفاده از امواج التراسونیک با کمپانی LG Sonic هلند همکاری می نماید. کمپانی LG SOUND هلند با همکاری چندین دانشگاه و موسسه تحقیقاتی معتبر اروپایی در زمینه تحقیق، طراحی و ارائه سیستم های کنترل و حذف جلبک و بیوفیلم از سال ۱۹۹۹ مشغول به فعالیت می باشد.

هزاران سیستم از تجهیزات این کمپانی در بیش از ۵۲ کشور جهان نصب و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته است. تجهیزات این کمپانی به دلیل عدم تولید محصولات جانبی طی انجام فرایند حذف جلبک و عدم تاثیرات مخرب بر انسان و سایر ارکان محیط زیست گواهینامه ها و استاندارد های مختلفی را سوی موسسات مختلف دریافت نموده است.تکنولوژی منحصر به فرد و ویژه این کمپانیChameleon (آفتاب پرست) می باشد که با توجه به شرایط فیزیکو شیمایی آب، نوع جلبک موجود در محیط را شناسای می نماید و از۱۲ برنامه متفاوت در ارسال امواج التراسونیک (فرکانس، طول موج، دامنه و دوره تناوب متفاوت) برای حذف این جلبک ها استفاده می نماید.

این دستگاه از سه روش زیر جهت کنترل و از بین بردن جلبک ها بهره می گیرد:
با ایجاد لایه ای از امواج التراسونیک بر روی سطح آب و ایجاد ممانعت از شناوری جلبک ها در سطح و در نتیجه جلوگیری عمل فتوسنتز و در نهایت مرگ جلبک
از بین بردن کیسه گازی و عامل شناوری جلبک
از بین بردن اندامک های داخلی و ساختار سلولی جلبک

Camelion2
تکنولوژی منحصر به فرد و ویژه این کمپانیChameleon (آفتاب پرست) می باشد که با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی آب، نوع جلبک موجود در محیط را شناسای می نماید و از۱۲ برنامه متفاوت در ارسال امواج التراسونیک (فرکانس، طول موج، دامنه و دوره تناوب متفاوت) برای حذف این جلبک ها استفاده می نماید.