کمپانی Sofrel فرانسه

RTUهای ماژولار

دیتالاگرها

RTU  ها

سطح سنج فاضلاب و دیتالاگر

نرم افزار اسکادا (SCADA)