سیستم جدید اندازه گیری جریان NIVUS

/
کمپانیNivus   آلمان سیستم جدید NivuFlow 7550 را برای  اندازه …

دریافت تاییدیه Ex سنسور OFR Radar کمپانی Nivus آلمان

/
سنسور OFR Radar  کمپانی NIVUS  تأییدیه  Ex را دریافت کرده اس…

حضور شرکت پادیاب تجهیز در همایش پایش آلاینده های زیست محیطی در صنایع پتروشیمی 25 و 26 آبان ماه ماهشهر

/
شرکت پادیاب تجهیز به عنوان نماینده کمپانی های خارجی در ایران و …

حضور شرکت پادیاب تجهیز در همایش مدیران کنترل کیفی گیلان 18و 19 آبان ماه بند انزلی

/
شرکت پادیاب تجهیز به عنوان نماینده کمپانی های خارجی در ایران و …

حضور شرکت پادیاب تجهیز در همایش مدیران بهره برداری فاضلاب 11 و 12 آبان ماه تبریز

/
شرکت پادیاب تجهیز به عنوان نماینده کمپانی های خارجی در ایران و …

حضور شرکت پادیاب تجهیز در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب 4 الی 7 مهر 1395

/
مطابق برنامه هر سال، امسال نیز شرکت پادیاب تجهیز با حضور نماینده…
شرکت پادیاب تجهیز نمایشگاه صنعت آب

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

/
مطابق برنامه هر سال، امسال نیز شرکت پادیاب تجهیز با حضور نماینده…

برگزاری همایش سیستم های شتابنگاری و لرزه نگاری کمپانی Güralp انگلستان با حضور آقای دکتر Christopher Potts

/
  شرکت پادیاب تجهیز با توجه به اهمیت لرزه نگاری و شتابنگاری در بر…