برگزاری دوره تخصصی پمپ های انتقال نفت خام HPS توسط کمپانی Oil Dynamics آلمان

/
به استحضار می‌رساند شرکت پادیاب‌تجهیز با همکاری کمپانی Oil Dynamics آلما…

برگزاری سمینار تخصصی کمپانی PCM فرانسه در خصوص تکنولوژی پمپ‌های Progressive Cavity

/
به استحضار می‌رساند شرکت پادیاب‌تجهیز با همکاری کمپانی PCM فرانسه، اولین…