دستاوردها و موفقیتهای کمپانی sonic LG در سال 2017

/
سال 2017 برای پنجمین سال متوالی, سال موفق دیگری  برای کمپانی …