s::can با معرفی سنسور جدید جای پای خود را در صنایع تحکیم ساخته است

/
عضو جدید خانواده سنسور های اسکن با پوسته خارجی بسیار مقاوم و ب…

جایزه نوآوری صنعت آب دراگون به NIVUS تعلق گرفت

/
کمپانی  NIVUS با سنسور  Cross Correlation ویژه لوله های پر و نیمه…

سنسور های اندازه گیری راداری جریان منطبق با استاندارد Ex-Zone1

/
سنسور جریان OFR شرکت NIVUS برای استفاده در شرایط Ex1 توسط TÜV No…

سیستم جدید اندازه گیری جریان NIVUS

/
کمپانیNivus   آلمان سیستم جدید NivuFlow 7550 را برای  اندازه …